Tietosuojaseloste

Sojuzstudio Mika Kilpi noudattaa asiakkaidensa oikeuksia tietosuojaan. Verkkosivujen kautta ei kerätä henkilötietoja. Asiakkaiden henkilötietoja kerätään ainoastaan myynti- ja laskutustapahtuman yhteydessä manuaalisesti.

Kerättäviä tietoja asiakkaista käytetään:

  • Laskutuksen ja kirjanpidon järjestämiseen
  • Toimeksiantosopimusten solmimiseen

 

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot:

Sojuzstudio Mika Kilpi
Yhdystie 3
32210 Loimaa
sojuzstudio@tutamail.com

 

Kerättävät tiedot

Rekisteröidystä kerätään yrityksen laskutusohjelmiston asiakasrekisteriin ja toimeksiantosopimuksiin rekisteröidyn itsensä antamat tiedot. :

  • nimi
  • osoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite

Asiakkaiden tietoja on myös paperimuotoisessa kirjanpitoaineistossa. Tietoja ei käytetä markkinointiin tai mihinkään muuhunkaan tarkoitukseen kuin edellä mainittuihin.

 

Käsittelyn oikeusperusta

Käsiteltäessä henkilötietoja, jotka tarvitaan sellaisen sopimuksen täytäntöönpanoon, jonka osapuoli kyseinen henkilö on, oikeusperustana on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta. Tämä koskee käsittelyä myös silloin, kun se on tarpeen sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittamiseksi.

Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, oikeusperustana on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta.

 

Rekisterin suojauksen ja säilytyksen periaatteet

Paperimuodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisessä muodossa käsiteltävät tiedot on tallennettu laskutusohjelmiston tietokantaan. Järjestelmän tietoihin pääsee vain elinkeinonharjoittaja yksin. Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot. Järjestelmä on suojattu salasanoin, palomuurein ja muin asianmukaisin teknisin menetelmin. Henkilötietoja säilytetään tarvittavan ajan, jotta voidaan täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Jotakin tietoja säilytetään pidempään esimerkiksi kirjanpitoa koskevien vastuiden toteuttamiseksi

 

Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa, tällöin pyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä jäljennös. Pyytää itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee että hänen oikeuksiaan rikotaan.

 

Henkilötietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muuta kuin:

  • Tilitoimistolle kirjanpitoa varten
  • Tarvittaessa viranomaisille
  • Perintätoimistolle, maksamattomien laskujen siirtyessä perintään.

Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle

Tietojen siirrossa huomioidaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset

 

Pidätetään oikeus muuttaa ja päivittää tätä dokumenttia.